Het was op 30 Januari 1891, dat de eerste drie Zusters, op aanvraag van Baron de Turck de Kersbeek zich hier kwamen vestigen in een gebouwencomplex aan de Molenstraat.

De drie stichteressen luisterden naar de volgende namen, Moeder Amata; Zuster Kosta,die later naar Vorselaar zou geroepen worden en algemeen overste van de kongregatie werd; zuster Bernarda.

 

 

Deze kaart werd verstuurd in 1924.

 

(vervolg)

Van dit drietal Zusters bleef het beeld van Zuster Bernarda wel het scherpst getekend in het geheugen van de bewoners van onze gemeente. Want niet minder dan 35 jaar schonk zij haar beste krachten, en die waren niet gering, aan de Westmalse rakkers en rakkerinnetjes uit die tijden.

Het verbaasde dan ook niemand,dat er bij haar begrafenis in 1925 een massale belangstelling was.

Bij de stichting bestond het gebouwencomplex uit twee klassen en een paar woningen.

Deze kaart werd verstuurd in 1911

(vervolg) . Die woningen werden later omgebouwd tot klassen,ook was er nog een kleuterklas, een muziekzaal en daarbij,een bescheiden kloosterwoning voor de Zusters.

De stichteressen hadden niet veel tijd om zich te installeren, want reeds op 3 februari 1891 werd de school geopend.

Er boden zich meer dan 100 leerlingen aan, wat in verhouding met de gemeentebevolking in die tijd, een waar succes was.

Deze kaart werd verstuurd in 1935.

(vervolg)

Een paar maanden later, op 6 april 1891, werd de eerste kleuterklas geopend met niet minder dan 75 leerlingen.

De Zusters zullen "ze" wel zien zitten hebben in die jaren.

In 1898 werd Moeder Amata vervangen door Moeder Gilberta.

Een derde en vierde lagere klas werden noodzakelijk en in 1909 nam het gebouwencomplex een aanzienlijke uitbreiding.

(vervolg)

Eerwaarde Heer Pastoor Nelo, die een groot aandeel ontving uit de nalatenschap van E.H. Ten Grootenhuyzen, was in de mogelijkheid aanzienlijke steun te verlenen.

Een ruimere kapel, ingewijd door Eerwaarde Vader Abt Van Broeckhoven der Trappisten, een nieuwe gaanderij, en de Lourdesgrot aan de Molenstraat werden gebouwen.

Het meisje dat omkijkt is Maria Francken.

Deze kaart werd verstuurd in 1944.

De speelplaats.

Dit is een foto met spelende kinderen op de speelplaats.

Huishoudschool.

De eerste schoolreis.

De voorkant langs de Molenstraat nu de Oude Molenbaan.

De achtergevel van de school.

Het gehele gebouwencomplex langs de zijkant .

De filmzaal met achteraan het podium.

De spreekkamer.

De studiezaal.

De strijkklas.

Een klas.

Het gebouw is nog steeds hetzelfde, alleen zijn de bomen wel iets groter.