Dit is het kruispunt aan de kerk, het kasteel ligt recht voor ons aan het einde van de dreef.

De dreef richting kasteel.

Vroeger kon men gerust even uitblazen in het midden van de dreef.

Enkele fietsers verpozen even in de dreef naar het kasteel.

De middenweg is reeds verhard met kinderkopjes.

De ingangspoort van het kasteel.

De ingangspoort van het kasteel, richting dreef .

Deze kaart werd verstuurd in 1922.

Dit is een burijngravure van het kasteel.

Gemaakt door F. Ertinger.

Zeventiende eeuw.

De familie Van de Straeten Waillet.

Deze kaart werd verstuurd in 1903.

We gaan een korte beschrijving geven van de bewoners die het kasteel van circa 1100 bewoonden.Het zijn alleen de bewoners die een leidende functie waarnamen en die de bouw van het kasteel beïnvloedden.

Reeds voor 1100 en tot 1449 wordt de "Mansus de Trisco" of hoeve Ten Driesse (grote landbouwuitbating) bewoond door de meiers of vertegenwoordigers van de hertog van Brabant, waarbij in 1300 Adriaan van der Moelen.

 

Deze kaart werd verstuurd in 1906.

Deze kaart werd verstuurd in 1906.

Deze kaart werd verstuurd in 1907.

Deze kaart werd verstuurd in 1908.

Deze kaart werd verstuurd in 1923.

Deze kaart werd verstuurd in 1925.

Deze kaart werd verstuurd in 1927.

Deze kaart werd verstuurd in 1929.

Deze kaart werd verstuurd in 1925.

Deze kaart werd verstuurd in 1926.

(vervolg)

Van 1449 tot 1702: Philips de Schone, hertog van Brabant, verkoopt zijn bezittingen aan Henri van der Moelen (schepen van de stad Antwerpen).

Diens achterkleindochter trad in het huwelijk met Philip de Cottereau, een Boergondische edelman.

Evrard de Cottereau, zoon van Philip en Anna van der Moelen, verbouwt "Manus de Trisco" tot een ware burcht, de eerste steen van het kasteel werd op 22 mei 1561 gelegd.

De wapens van de familie de Cottereau zullen veel later in 1914, door K.B. aan de gemeente Westmalle worden overgedragen.

 

Deze kaart werd verstuurd in 1902.

Deze kaart werd verstuurd in 1920.

Deze kaart werd verstuurd in 1922.

Deze kaart werd verstuurd in 1926.

Deze kaart werd verstuurd in 1923.

Deze kaart werd verstuurd in 1916.

(vervolg)

Van 1702 tot 1847: Het kasteel wordt in 1702 opgeëist door de schuldeisers van de familie de Cottereau, doch zal door het hof van Brabant aan zijn weduwe teruggeschonken worden. In 1743 aangekocht door Ridder J.B. Powis, blijft het kasteel tot 1847 door deze familie bewoond.

Van 1848 tot 1874: Bewoond door de Heer Bovie, Antwerpse diamanthandelaar, ook burgemeester, die grote verbouwingswerken en restauratie uitvoerde.

Van 1914 tot heden: door erfenis overgegaan aan Alfons van der Straten - Waillet, oud - burgemeester van Westmalle. Door deling onder de kinderen is het in 1973 gegaan naar hun vierde zoon Jacques. (ondertussen overleden).

Deze kaart werd verstuurd in 1912.

Deze kaart werd verstuurd in 1908.

Deze kaart werd verstuurd in 1916.

In 1978 werd het kasteel en omgeving geklasseerd op voorstel van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Het kasteel in recente tijd.

De ronde bouw die in de tuin van het kasteel staat en vroeger dienst deed als paardenstal en woning.

Dit is nog één van de weinige dreven die nog steeds bestaan.

Het is een oase voor wandelaars vroeger en nu.

Deze kaart werd verstuurd in 1903.

Kinderen kunnen hier spelen zonder gevaar voor het verkeer.

Deze kaart werd verstuurd in 1929.

Deze kaart werd verstuurd in 1920.

Deze kaart werd verstuurd ongeveer in 1900.

Deze heren zijn waarschijnlijk hout aan het sprokkelen.

Van links naar rechts:

John Claes

Rik Claes

Irèrene Claes

José Peeraer

Tiny Specken

Simone Peeraer

Rosa Michiels

Clementina Bellekens

?

Deze kaart is verstuurd ongeveer in 1930.

Deze kaart werd verstuurd in 1905.

Twee vrouwen die zakken met dennenappels bij zich dragen.