Deze kaart werd verstuurd in 1931.

Zicht op het Zandven.

De duinen.

Deze kaart werd verstuurd in 1920.

Deze kaart werd verstuurd in 1929.

Zicht op het Zandven

Deze kaart werd verstuurd in 1929.

Deze kaart werd verstuurd in 1908.

Deze kaart werd verstuurd in 1920.

Tweede beeld van O.L. Vrouw, In 1810 aan een lorkeboom op Drieboompjesberg ontdekt.

Derde beeld van O.L. Vrouw, opgericht op Dieboompjesberg op 20 augustus 1919.

Foto van het beeld dat vernield werd door heiligschenners in de nacht van 2 op 3 mei 1951.

Een korte geschiedenis van de oorsprong van Drieboompjesberg.

Tijdens de convooislag, juni 1703, werd een soldaat in de nabijheid van Drieboompjesberg (Westmalle) zwaar gewond.

Hij lag daar hulpeloos temidden van het krijgsgewoel, ten prooi aan een hevige wondkoorts.

In die uiterste nood beloofde hij aan de H. Maagd een kapel op Drieboompjesberg te zullen bouwen, indien zij hem ter hulp kwam.

Zijn gebed werd verhoord.

Omstreeks 1705 was de kapel voltooid, doch heeft slechts kort bestaan; in de nacht van 9 november 1800 werd ze door een orkaan verwoest.

Ze werd niet meer herbouwd, doch de verering tot O.L. Vrouw bleef bestaan.

Een schets van de kapel,hoe ze er zou kunnen uitgezien hebben.

(vervolg)

In 1810 ontdekten enige herders op deze plaats aan een lorkeboom een beeldje der Moeder Gods. Reeds spoedig werd dit het voorwerp ener innige Maria-verering, Vooral toen wonderbare genezingen en gebedsverhoringen er aan werden toegeschreven.

Het bleef op Drieboompjesberg tot 1891 of '92, wanneer het naar de parochiekerk van Westmalle werd overgebracht, alwaar het bij de brand op 8 juni 1915 ten prooi viel aan de vlammen.

Hier zien we enkele bedevaarders ingetogen bidden.

Deze kaart werd verstuurd in 1908.

Dit is het vijfde beeld van O.L. Vrouw

Het werd eind april 1954 geplaatst en op de 29 april 1954 plechtig gewijd.

In mei word het beeld altijd versierd met bloemen.

Ook bij het nieuwe beeld komen nog altijd talrijke bedevaarders.

Het Maria-beeld in de bosrijke omgeving.

Deze kaart is van 1965.

Op maandag 13 september 1948 heeft men op Drieboompjesberg het grote kruisbeeld geplaatst, een geschenk van Weledele Heer Graaf Thierry de Renesse, burgemeester van Oostmalle.

Donderdag 30 september 1948, werd het door Eerwaarde Vader Abt, Dom Robertus Eyckmans, gewijd.

Het voetstuk uit arduinblokken was een geschenk van Mijnheer Hubert Cleysters, ingenieur van bruggen en wegen der provincie Antwerpen.

Ook in deze nieuwe eeuw komen er nog altijd bezoekers even tot bezinning.

De gebeurtenissen werden tot in 1959 als historisch waar door de inwoners van Westmalle, van geslacht tot geslacht als mondelinge traditie voortverteld.

Dit is het scoutsdomein op drieboomkensberg.
Hier zien we enkele foto's van het domein.

 

 

Sint-Jansburg, het bevindt zich vlakbij Drieboomkensberg.

De kaarten van Sint-Jansburg zijn uitgegeven in de jaren 60.

Sint-Jansburg is een jeugdvakantiehuis te midden van de velden, in de schaduw van de trappistenbossen te Westmalle. Het is de ideale verblijfplaats voor jongeren, waar het aangenaam is om te vertoeven.

Sint-Jansburg is uitstekend geschikt voor bosklassen, vakantiekampen, kennismakingsdagen, bezinningsdagen, weekends, stages, kampen, seminaries, vormingsdagen, dagvergaderingen...