De hoofdingang van de Trappistenabdij.

Onderaan ziet u de Sint - Bernarduskapel.

Op 25 augustus 1942 stortte een Engels vliegtuig neer in de weide recht tegenover café Trappisten.

Ter herinnering bouwde de Paters Trappisten deze kapel.

Op een gedenksteen staan de namen van de slachtoffers,die begraven liggen te Antwerpen op het Engels kerkhof.

Op 20 augustus 1947 werd de kapel ingewijd in aanwezigheid van een groot aantal prominenten.

Dit is de elektrische tram op de wissel over café trappisten, rond de jaren 50-60.

Het was tram 41.

Dit is Benoit Schaerlaeckens.

Deze kaart is verstuurd in 1920.

Vroeger heette het café "Huis ten Halve" (het lag halverwege Antwerpen en Turnhout).

Rond de eeuwwisseling werd de herberg uitgebaat door de familie Schaerlaekens.

Het was vader Schaerlaekens Maarten,zijn vrouw Trees was al overleden in 1890, met 2 zonen, Fons en Benoit, en een dochter Melanie.

Het was een winkeltje van zaaigraan, rogge en kruidennierderijen.

Andrè Baillon schrijft over de familie in zijn boek "En Sabots" (Op klompen) (1922).

Na de familie Schaerlaekens werd het café uitgebaat door Jef Vinck-Wens met zijn familie.

Tot op heden is het nog steeds de familie Vinck die het café uitbaat.

Café Trappisten in vroegere jaren.

Café Trappisten iets later dan bovengaande postkaart.

Nogmaals het café.

De talrijke gasten kunnen hun auto gemakkelijk parkeren op de ruime parking naast het café.

Het café met een algemeen zicht van binnen en buiten.

Dit is de zij-ingang langs de kant van de parking.

In 1973 werd het café geteisterd door een brand.

De bovenverdieping en de woongelegenheid werd volledig verwoest.

Hier enkele foto's van het verwoeste café.

Het tuinterras achteraan het café.

Café Trappisten langs de straatzijde zoals het er nu uitziet anno 2004.

Deze kaart is verstuurd tussen 1910 - 1920.

Hier bouwde Jules Lacroix een grote woning, dat hij uitbaatte als hotel om de leerlingen van de landbouwschool een onderkomen te kunnen geven.

Het droeg de naam "Hotel de la Campine".

Deze kaart is verstuurd in 1920.

De familie Lacroix.

Later werd het eigendom van de Abdij Trappisten.

In 1964 werd de St. Pauluskapalanie opgericht en kwam de eerste kapelaan er wonen, nl. Jozef Van Den Eynde.

Ondertussen is het afgebroken en de grond in weiland gelegd.

Deze kaart is verstuurd in 1924.

Deze kaart is verstuurd in 1916.

De familie Lacroix op motorvoertuigen van die tijd.

Hier zien we Leon Lacroix staan bij één van zijn aanplantingen in het landbouwbedrijf dat hij uitbaatte.

Eén van de vele bezigheden van de familie Lacroix.

Deze kaart is verstuurd in 1920.

Deze kaart is verstuurd in 1909.

Deze kaart is verstuurd in 1911.

Deze kaart is verstuurd in 1911.

Naast de kar staat Leon Lacroix te zien hoe zijn werknemers de aardappelen oogsten.

Deze kaart is verstuurd in 1909.

Deze kaart is verstuurd in 1908.

Deze kaart is verstuurd in 1909.

Zoals ge zult lezen werdt deze kaart gebruikt om naar de klanten te sturen.

Aangezien de vraag naar aardappelen dit jaar enorm groot is, moeten wij onze vele klanten waarschuwen dat wij hen niet zo snel kunnen verder helpen dan de overige jaren, dit ondanks de vele mensen die we inzetten om de aardappelen te sorteren en om de aardappelen die een speciale behandeling vragen voor te bereiden.

We kunnen niet langer meteen de vraag behandelen, omdat vele klanten en syndicaten ons een hoeveelheid vragen van 5000 tot 15000 kilo van verschillende soorten.

Wij zijn dus verplicht om onze vele klanten om geduld te vragen en om deze kaart te aanvaarden als ontvangstmelding en akkoord van hun bestelling.

Wij zullen de bestelling zo snel mogelijk uitvoeren.

Iedereen zal bediend worden, maar ze moeten ons de tijd geven om dit naar behoren te doen en begrijpen dat we niet iedereen op hetzelfde moment kunnen bedienen.

Wij krijgen dagelijks, en dit reeds gedurende verschillende weken, honderden bestellingen aan. Deze kunnen we niet langer individueel beantwoorden. Dat is de reden waarom wij verplicht zijn om dit te laten drukken.

Wij vragen dan ook onze eerbiedwaardige klanten om hun bestellingen te vereenvoudigen en om ons niet langer in kleine hoeveelheden veel verschillende soorten aardappelen te bestellen.

(vervolg kaart bovenaan) We vragen aan hen dat ze zich dit jaar toeleggen op enkele soorten en dat ze niet proberen om alle soorten te bekomen.

Wij zouden ook wensen dat men ons in één keer alles vraagt wat men nodig heeft, omdat vele klanten ons nu slechts een gedeelte van hun bestelling overmaken en daarna hun bestelling wijzigen door er enkele soorten bij te voegen: hun vorige bestelling terug vinden in de duizenden bestellingen die wij hebben aangekregen om ervoor te zorgen dat we slechts één bestelling moeten opsturen, vraagt veel tijd.

Deze kaart is verstuurd in 1923.

Deze kaart is verstuurd in 1919.

Dit oud herehuis staat op het einde van de Epicialaan.

Deze kaart is verstuurd in 1920.