Dit is hotel- pension- restaurant "De Heide" , staat op de hoek van de Acacialaan en de Antwerpsesteenweg.

Het is in de jaren dikwijls van uitbater veranderd.

Nu is het geen pension of restaurant meer.

Een algemeen zicht van binnen en buiten.

Vroeger was er tussen café De Heide en café Kempenland allemaal bos en heide.

Dit is café Kempenland gebouwd omstreeks 1934.

Het was café en achteraan een bakkerij.

 

Zoals U kunt zien heeft het ook nog een benzinestation geweest.

Het is verschillende keren van eigenaar veranderd en is ondertussen ook van naam veranderd.Nu in 2004 heeft het de naam van " 't Vermoeden" gekregen.

Dit is op de heidegronden, ook "Speliersheide" genoemd.

Die heide strekte zich uit langsheen de Antwerpsesteenweg, tussen de Kempendreef en de Dennenlaan.

Deze kaart is verstuurd in 1906.

Dit huis staat in het 't Wild Ryt, achter de kledingswinkel. Het is wel verbouwd naar de normen van 2004.

Ook in het Ossegoor stonden nog geen huizen.

Het was ook allemaal bos en heide.

Deze villa is gebouwd door architect Verrees.

Het is een tekening gemaakt door de eerste eigenaar.

Het staat achteraan de straat Waterlaet, het vroegere 't Wild Ryt.

In de bossen en heide rond de omgeving van het vroegere Kempenland.

Deze villa stond juist voorbij de Moerbeek aan de kant van Kempenland,het is afgebroken in de jaren 60-70.

Deze kaart is verstuurd in 1912

.De achterkant van de villa hierboven..

Deze kaart is verstuurd in 1911.

Deze villa stond nog iets verder richting het dorp.

Deze kaart is verstuurd in 1910.

Het is ook afgebroken rond dezelfde periode.

Achter de twee villa's is nu de verkaveling "Scherpenberg",een deel van die verkaveling was vroeger de tuin van de twee villa's.